Que fem des de la Fundació Miquel Vall si una de les nostres famílies es troba en una situació de vulnerabilitat social?

Entenem vulnerabilitat com les característiques d’una persona o grup familiar des de la perspectiva de la seva capacitat per anticipar, sobreviure, resistir i recuperar-se dels impactes socials. És a dir, és aquella situació amb la qual una persona o família es troba en algun tipus de situació desfavorable a nivell econòmic i/o social/relacional que pot esdevenir una exclusió social.

Tenint en compte que a partir de que es fa un diagnòstic d’ELA ja es considera una situació de vulnerabilitat, des de el Departament de Treball social de la Fundació Miquel Valls treballem per intentar pal·liar aquest tipus de situacions.

S’entén que un entorn familiar desfavorable incideix en augmentar la probabilitat de patir una situació de vulnerabilitat. Tot i així, el factor més important per caure en aquesta problemàtica social continua sent el factor econòmic, ja que si es tenen recursos econòmics es poden pal·liar moltes situacions que presentin aquest entorn familiar i/o social desfavorable.

Quan les professionals en Treball Social de la Fundació detectem una situació amb aquestes característiques el primer que es fa és valorar quin tipus d’acció es portarà a terme. En aquests casos de vulnerabilitat social, relacional i/o econòmica ens posem en contacte amb Serveis Socials, administracions públiques, professionals del sector, altres serveis públics o privats per establir una xarxa de protecció per l’afectat d’ELA i/o la seva família.

Quan ens trobem amb una família afectada d’ELA amb pocs recursos econòmics, les treballadores socials de la Fundació sol·licitem l’ajut de beca que l’entitat té per aquest tipus de situació: Les Beques Jack Van Den Hoek. L’objectiu d’aquesta ajuda pròpia de la nostra entitat és donar suport a la Fundació per què pugui continuar ajudant a totes les famílies a través dels seus serveis.

A més a més, des de fa tres anys l’entitat rep una subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya adreçada a famílies en situació de vulnerabilitat social que la Fundació valora, gestiona i els hi fa arribar a aquelles que compleixen els requisits i són susceptibles de ser-ne beneficiaries. Aquestes ajudes van destinades a cobrir despeses de subministraments, productes d’alimentació bàsics, farmàcia i vestir. Durant l’any 2016 s’han beneficiat d’aquesta ajuda pública 22 famílies.

Aquestes són algunes de les accions que les treballadores socials portem a terme perquè els afectats d’ELA i les seves famílies, dintre les dificultats que comporta la pròpia malaltia, tinguin un camí més fàcil i es sentin acompanyats.
 


Departament de Treball Social de la Fundació Miquel Valls

NEWSLETTER 

Subscriu-te i rep mensualment tota la informació sobre la Fundació Miquel Valls

Subscriure'm