Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya (CCPC) és l’òrgan assessor representatiu de les associacions de pacients davant l’Administració catalana que permet donar veu directa als pacients mitjançant la proposta dels assumptes que considerin oportuns, i possibilita la participació en el procés d’elaboració de les polítiques d’atenció sanitària del Departament de Salut i garanteix una informació fiable, concreta i transparent directa entre l’Administració i els ciutadans amb funcions d’informació, assessorament i participació.

La Fundació Miquel Valls està representada en el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya a través del seu president, l’Enric Ma Valls, com a vocal de la junta directiva del mateix Consell.

La presència de la nostra entitat en el CCPC te l’objectiu de defensar els drets de les persones afectades per l’ELA i les seves famílies, i també col·laborar en potenciar el paper de les associacions de malalts dins de l’àmbit sanitari català.

El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya es va crear l’octubre de 2012 amb els objectius de:
  • Compartir amb els pacients informació transparent, concreta, accessible i fàcilment comprensible del sistema català de salut de responsabilitat pública.
  • Vetllar per l’atorgament als pacients del suport i assessorament necessari sobre les qüestions relacionades amb la prestació pública de serveis de salut.
  • Facilitar la participació de les associacions de pacients del sistema català de salut de responsabilitat pública en el procés d’elaboració, decisió i prestació de polítiques sanitàries i canalitzar les seves propostes i recomanacions.
  • Proposar actuacions per potenciar l’ús de les noves tecnologies en l’atenció sanitària.
  • Atendre les peticions d’assessorament que puguin ser adreçades al Consell a través de la Secretaria General.
  • Proposar la creació de consells tècnics de pacients de diferents patologies o àrees específiques
A continuació també podeu accedir a escoltar la cançó que Pep Sala juntament amb Jordi LP canten com a himne d’aquest òrgan consultiu: “Sempre hi haurà algú”.

Més informació en el web oficial del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.

NEWSLETTER 

Subscriu-te i rep mensualment tota la informació sobre la Fundació Miquel Valls

Subscriure'm