atenció en treball social

L’atenció domiciliaria en Treball social  té per objectiu aconseguir ser un punt de suport i referència per l’afectat i la seva família, informant-los sobre la malaltia, donant suport emocional continuat, assessorament de manera personalitzada en la tramitació d'ajudes, serveis i altres gestions (pensió, grau de disminució, llei de dependència, fisioteràpia, etc.), i acompanyant-los durant tota l’evolució de la malaltia.
 
Les treballadores socials són les primeres que visiten la família, una vegada aquesta ha contactat amb la Fundació. Es realitza un pla de treball elaborat conjuntament, on es detallen els objectius,  les necessitats valorades (variables segons la situació social, econòmica i de salut de cada família) i les estratègies d’intervenció. Si la situació ho requereix es deriva a altres professionals, públics, privats o propis de la Fundació (terapeuta ocupacional, logopeda, psicòleg, treballador social, metges, etc.), i es realitza una coordinació continuada tant amb aquest professionals com amb els diferents serveis que a mesura que avança la malaltia pugui tenir contacte amb la família (SSSS, PADES, CAP...).
 
L’atenció es manté al llarg de tot el procés d’evolució de la malaltia, fins que la família ho requereixi. La Treballadora Social realitza un seguiment continuat, també un cop l’afectat ja ha mort, amb visites i seguiments telefònics periòdics. A més les famílies disposen del telèfon mòbil de les professionals per poder contactar davant qualsevol eventualitat les 24 hores del dia.
 

NEWSLETTER 

Subscriu-te i rep mensualment tota la informació sobre la Fundació Miquel Valls

Subscriure'm