atenció en teràpia ocupacional

L’Atenció en Teràpia Ocupacional està destinada a atendre als afectats que degut a la malaltia presenten dependència i dificultats en la realització de les Activitats de la Vida Diària (AVD).
 
L’objectiu principal és potenciar l’autonomia de les persones afectades informant i assessorant sobre els productes tècnics de suport necessaris i el seu corresponent maneig (cadires de rodes elèctriques, grues de transferència, material de comunicació alternativa, etc.); la supressió de barreres arquitectòniques i l’adaptació de l’habitatge; realitzant la reeducació en les activitats de la vida diària; orientant en les transferències i assessorant en els sistemes d’accés adaptat a l’ordinador i de comunicació alternativa.
 
La Fundació també posa a disposició dels afectats el Banc de Productes de Suport (BPS)  i el Servei d’Ortopèdia ELA sense ànim de lucre.

Ambdós serveis busquen donar resposta a la gran necessitat que tenen les persones afectades d'ELA/MMN d’utilitzar materials de suport que les ajudin a millorar la seva qualitat de vida, el seu confort i la seguretat necessària per desenvolupar les activitats del dia a dia.
 
Algunes famílies tenen dificultats a l’hora accedir als productes de suport perquè no disposen de recursos econòmics suficients i/o per les dificultats d’aconseguir les ajudes de les administracions (PAO, PUA, etc.).  El Banc de Productes de Suport pretén donar resposta a aquestes necessitats i contribuir que totes les persones afectades d'ELA/MMN puguin disposar dels productes de suport que necessiten, amb prèvia valoració del terapeuta ocupacional.
 
En la seva majoria, els productes de suport del banc provenen de donacions de material de particulars, però alguns més específics o d’elevat cost, són adquirits gràcies a subvencions i ajudes.  Actualment el BPS disposa de més de 1400 productes: cadires de rodes elèctriques, cadires de rodes manuals, llits elèctrics, cadires giratòries de banyera, elevadors WC, grues de transferències, butaques elèctriques, elevadores, caminadors, material de comunicació, etc.
 
L’Ortopèdia ELA és una ortopèdia sense ànim de lucre, on la filosofia i els valors de la nostra Fundació es mantenen intactes i a la vegada els beneficis obtinguts reverteixen integrament en el funcionament de l’entitat. L’Ortopèdia esta adherida al Servei Català de la Salut.
 
Com la resta dels serveis que ofereix la Fundació, el material del banc i de l’ortopèdia es lliura i es recull al domicili de l’afectat.
 

NEWSLETTER 

Subscriu-te i rep mensualment tota la informació sobre la Fundació Miquel Valls

Subscriure'm