RECERCA AMB CÈL·LULES MARE

Les cèl·lules mare són cèl·lules que conserven la seva capacitat per dividir-se i produir noves cèl·lules de diferents tipus. Com que en l’ELA el que es produeix és una pèrdua neuronal progressiva, des de fa anys es té esperança de que les cèl·lules mare podrien reemplaçar neurones perdudes, o protegir aquelles en risc de perdre’s. Tot i que és una idea mol interessant, es tracta d’una sobre-simplificació que en la pràctica ha presentat múltiples dificultats que impedeixen recomanar-la.
 
Recentment els investigadors del grup d’EVA Feldman a Estats Units han publicat els resultats dels estudis de fase 1 i 2 portats a terme a Boston, Michigan i Atlanta. En total, han tractat 15 pacients amb ELA mitjançant la injecció de cèl·lules mare a la medul·la cervical, fent un seguiment de nou mesos posterior al a cirurgia. Els resultats mostren que en aquests pacients la malaltia ha continuat el seu curs, amb un deteriorament de la fundació respiratòria, la força i les escales funcionals comparable al de pacients inclosos en altres estudis clínics. Dos dels quinze pacients van tenir complicacions derivades a la intervenció, en un cas una inflamació de la medul·la que va resultar a un empitjorament de la força, la sensibilitat i el control esfinterià, i en un altre cas un dolor neuropàtic. Altres efectes adversos menors es relacionen amb els immunosupressors que han de prendre els pacients per rebre un trasplantament de teixint.  Tot i que el nombre de pacients és molt petit com per poder establir conclusions definitives, si que estem en condicions d’afirmar que no es tracta d’un tractament curatiu com es publicita per part d’algunes persones.
Existeix un proliferació de centres privats que ofereixen tractaments amb cèl·lules mare. Amb l’evidencia actual que disposem, no és lícit recomanar aquests tractament fora d’un estricte protocol d’assajos clínics. A manera d’informació, les associacions científiques recomanen tenir en compte els següents punts per detectar amb facilitat centres de tractaments il·legítims:
 

  1. Es publiciten basant-se en testimonis de pacients.
  2. El tractament serveix per “curar” diferents malalties (Parkinson, Alzheimer, ELA...)
  3. No s’especifica la procedència de les cèl·lules mare ni el protocol d’administració.
  4. Proclama que no hi ha cap risc ni efecte advers. Tot acte mèdic comporta un risc.
  5. Cost elevat o indirecte. Els assajos clínics legítims no cobren als pacients, al contrari, en moltes ocasions s’estableix una retribució pels participants.

 
El principal valor de la recerca amb cèl·lules mare és el gran avançament en el coneixement dels mecanismes moleculars i cel·lulars pels quals es produeix la pèrdua neuronal. Tot i així existeix un abús en les possibilitats que ofereix com a alternativa de tractament, publicitant-se com una espècie de cura universal, quan la realitat convida a un optimisme prudent. 
 


 

NEWSLETTER 

Subscriu-te i rep mensualment tota la informació sobre la Fundació Miquel Valls

Subscriure'm