SANDRA PÉREZ - Infermera de l'equip investigador de la Unitat Funcional d'ELA a l'Hospital de Bellvitge i experta en teràpies naturals

  • EN QUÈ CONSISTEIX LA TEVA TASCA COM A INFERMERA D'EQUIPS INVESTIGADORS?
Sóc coordinadora d’alguns dels assaigs clínics en els que participa la Unitat d’ELA del nostre hospital. Per resumir-ho de forma breu, m’asseguro del compliment del protocol, de les Normes de Bones Pràctiques Clíniques i de la legislació vigent. En cert grau, allibero a l’investigador de tasques que no són decisions mèdiques.
 
 
  • EN RELACIÓ ALS ASSAIGS, ENS POTS EXPLICAR QUIN ÉS EL PROTOCOL QUE SEGUIU PER A REALITZAR-LOS, DES DE LA SELECCIÓ FINS AL FINAL?
Això depèn de cada assaig, tot i que, en general tots tenen punts en comú (aprovació del Comitè Ètic d’Investigació Clínica, presentació de Memòria Econòmica, classificació de l’estudi per part de la Agencia Española del medicamento...).
 
La selecció es fa en relació als criteris d’inclusió-exclusió que s’hagin marcat al dissenyar l’assaig clínic. Habitualment, aprofitem les visites rutinàries dels nostres pacients a la Unitat d’ELA per a oferir-los la possibilitat de participar en els estudis que tenim en marxa. També incloem persones que, tot i no sent de la nostra àrea, es posen en contacta amb nosaltres a través de la Fundació Miquel Valls o per qualsevol altre via.

Desprès d’això, les visites i proves de l’assaig es succeeixen en funció del protocol dissenyat.
Habitualment, durant l’estudi es fa un anàlisi de dades per tenir resultats preliminars. En funció d’aquest resultats, l’assaig clínic pot patir alguns canvis en el protocol o inclús finalitzar.
 
 
  • EL FEBRER DEL 2015 VAS FER UNA SESSIÓ INFORMATIVA DE L’AULA ELA EN RELACIÓ A LES TERÀPIES NATURALS. EXPLICA’NS UNA MICA.
En la nostra pràctica clínica, cada dia és més freqüent trobar pacients que estan seguint alguna teràpia natural a més a més del tractament convencional. D’aquí va néixer la idea de fer aquesta sessió informativa. El meu objectiu, en aquell moment, va ser aclarir conceptes, donar a conèixer algunes de les diferents teràpies que existeixen i, sobretot, construir un pont de comunicació entre dos maneres d’entendre la salut i la malaltia que, per a mi, no són oposades sinó totalment compatibles i complementàries.
 
 
  • QUÈ S’ENTÉN PER TRACTAMENT ALTERNATIU.
A mi m’agrada més el concepte de teràpia natural i no tant tractament alternatiu, perquè pot donar lloc a interpretacions errònies. Des de el meu punt de vista i parlant de la ELA, aquestes teràpies no són una alternança o alternativa, sinó  un tractament coadjuvant que pot ajudar al pacient amb diferents símptomes i donar-li millor qualitat de vida.

Les teràpies naturals són aquelles que, mitjançant diferents mètodes, intenten que el propi organisme sigui el protagonista del procés curatiu. També dóna un paper important a la persona malalta, responsabilitzant-la d’aquest procés. Es tracta d’un concepte molt de moda últimament i que és el de “Empoderament”.
 
 
  • AMB UN DIAGNÒSTIC D’ELA, CREUS QUE LES TERÀPIES NATURALS SÓN EFECTIVES?
Com he dit abans, les teràpies naturals és basen en el poder del propi organisme per combatre les malalties. Per lo tant, aquelles malalties que fan que aquest organisme tingui poca energia vital no són tan susceptibles de ser curades per aquesta via. Això no vol dir que no serveixin per res. Al contrari, poden col·laborar amb els tractaments convencionals en el control de símptomes tant físics com emocionals o psíquics. No hem d’oblidar que la persona és un tot i que la curació o milloria de les malalties no és pot aconseguir completament d’altra manera que treballant en tots els plànols de cada individu i no només parant compte en el físic.
 
 
  • TOTHOM POT PROVAR ALGUNA TERÀPIA NATURAL?
I tant. El més important és acudir a un bon professional, com en qualsevol altra circumstància, escollir en col·laboració amb aquest professional la teràpia més idònia per a nosaltres en aquell moment, “empoderar-nos” i tenir unes expectatives reals del que podem esperar de la teràpia que hem decidit iniciar.
 
 
  • CREUS QUE ÉS IMPORTANT COMBINAR LA MEDICINA I LES TERÀPIES NATURALS?

En la gran majoria dels casos, si. Per raons econòmiques, burocràtiques, organitzacionals... el professionals que ens dediquem a la sanitat convencional tenim molt poc temps per als nostres pacients i, a més, se’ns ha instruït en una atenció molt focalitzada al òrgan o part del cos que en aquell moment està malalt o disfuncional. Això no vol dir que es treballi malament, però si que n’hi ha marge de millora.

Les persones no estem fetes per compartiments estancs, sinó que el nostre cos funciona amb una coordinació extraordinària. I no només el cos, tots som conscients de l’efecte de les nostres emocions sobre  el nostre organisme. Qui no ha patit de diarrees un dia d’examen? Qui no ha sofert un mal de cap insuportable que casualment li ha servit per evitar una situació  que no volia afrontar? I com aquests, podríem trobar molts més exemples.

Les teràpies naturals veuen a la persona de forma holística, treballant sobre cos-ment-esperit. Per tant, sumant-les als tractaments convencionals podem fer un abordatge més complert.

En el cas de la ELA, crec que la diana principal de les teràpies alternatives seria millorar i/o controlar símptomes com insomni, dolors musculars, ansietat, depressió...

Tot allò que ajudi a millora la qualitat de vida és important.

NEWSLETTER 

Subscriu-te i rep mensualment tota la informació sobre la Fundació Miquel Valls

Subscriure'm