webs d'interès

Associacions i Fundacions d’ELA a Espanya:
 
     ADELA Comunidad Valenciana. ADELA CV www.adela-cv.org
   
     ADELA Madrid www.adelaweb.org
   
     AdELAnte Castilla La Mancha www.adelantelr.com
   
    AgaELA. Asociación Galega de Afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica  www.agaela.es
 
    AraELA. Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica www.araela.org

    Asociación de Afectados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León. ELACyL www.elacyl.org
   
    Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Euskal Herria. ADELA Euskal Herria www.adelaeuskalherria.com
   
    Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Navarra. AdELA Navarra www.cocemfenavarra.es/entidades/adela/
   
    Asociación ELA Andalucía www.elaandalucia.es
   
    Asociación Española de ELA. ADELA www.adelaweb.org
   
    CanELA. Asociación Cántabra de Esclerosis Lateral Amiotrófica www.facebook.com/AsociacionCanELA/
   
    ELA Extremadura www.elaextremadura.org
   
    ELA Islas Baleares  
   
    ELA Murcia  
   
    ELA Principado www.ela-principado.es
   
    Fundación Francisco Luzón www.ffluzon.org
   
    Plataforma Afectados ELA www.plataformaafectadosela.org


Entitats Dedicades exclusivament a la Investigació de la ELA:

     FUNDELA : www.fundela.info 

     RedELA: www.redela.org


Associacions i federacions relacionades:

     Plataforma de Malalties Minoritaries:  www.malaltiesminoritaries.org

     FEDER : www.enfermedades-raras.org
     
     ECOM: www.ecom.cat

     
Associacions Internacionals per la ELA:

     Alianza Internacional contra la ELA/MND: www.alsmndalliance.org
      
     EUPALS: www.als.eu


Altres direccions d’interès:

    FEM : Fundació Esclerosi Múltiple: www.fem.es

    ASPID : Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat Física: www.aspid.cat
NEWSLETTER 

Subscriu-te i rep mensualment tota la informació sobre la Fundació Miquel Valls

Subscriure'm