EL PROGRAMA D’ATENCIÓ INTEGRAL A PERSONES AMB MALALTIES AVANÇADES DE L’OBRA SOCIAL DE “LA CAIXA” I LA FUNDACIÓ MIQUEL VALLS

L’equip de psicologia de la Fundació Miquel Valls (FMQV) formem part del programa d’Atenció Integral per a Persones amb Malaltia Avançada de l’Obra Social “La Caixa” des de l’any 2015. A través d’aquest programa, avalat per la Organització Mundial de la Salut (OMS), es complementa l’actuació de l’Administració en l’àmbit de les cures pal·liatives i l’atenció a malalts avançats a Espanya:
 

  • Sensibilitzar la societat per tal que coneguin què són les cures pal·liatives i entenguin les peculiaritats del final de vida.
  • Impulsar les noves vies d’actuació en l’àmbit de les cures pal·liatives.
  • Oferir una atenció integral a persones amb malalties avançades i a les seves famílies.

 
El cor del programa són els Equips d'Atenció Psicosocial (EAPS), 42 a tot Espanya. Aquests professionals estan formats i entrenats per donar als malalts i a les seves famílies una atenció pal·liativa càlida, sensible i humana.
 

 Quines són les funcions de  l’equip de psicologia de la FMQV (EAPS-FMQV) dins del programa?
 
En la  mateixa línia d’actuació que s’ofereix des dels diferents departaments de la Fundació Miquel Valls, oferim intervenció psicològica, social i espiritual que complementa l'assistència sanitària per aconseguir una atenció integral específica en l’ELA i les malalties de la motoneurona (MMN).
 
Al costat dels equips assistencials, hem creat i implementat un model d'atenció psicosocial que té com a objectiu millorar les cures pal·liatives als malalts avançats i ajudar al pacient i la seva família a afrontar la malaltia.
 
A nivell espiritual, valorem les necessitats espirituals que presenten el pacient i la família, i els ajudem a integrar els aspectes espirituals amb l’objectiu d’ajudar a afrontar de forma més serena el procés final, des d'un respecte màxim a les creences i conviccions de cadascú.
 
També realitzem atenció al dol a totes les persones afectades per la pèrdua d'un ésser estimat a causa de l’ELA/MMN que ho requereixin o ho sol·licitin.
 
D’altra banda, donem suport als professionals sanitaris que treballen en l’àmbit de les cures pal·liatives, anomenats Equips Receptors (ER), en temes com la comunicació en situacions difícils i la gestió de l'estrès. L’EAPS de la Fundació Miquel Valls té com a Equips Receptors l’Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospital del Mar, l’Hospital Sant Pau, la Corporació de Salut Selva Maresme, el PADES Mataró, l’Hospital Joan XXIII i la regió territorial de Tarragona i Terres de l’Ebre i, finalment, la mateixa Fundació Miquel Valls, així com qualsevol professional o equip que sol·licita el nostre suport.
 
El voluntariat és una altra línia de treball. La participació dels voluntaris i la seva integració en els equips es considera un principi bàsic en el nostre model d'atenció en cures pal·liatives.
 
El voluntariat acompanya, afegeix valors humans i complementa l'atenció al final de la vida, donant resposta a les necessitats personals i socials del malalt i la seva família.
 
Així doncs, des del departament de psicologia de la Fundació Miquel Valls, atenem de manera específica als afectats de les ELA/MMN i als seus familiars, establint un clima relacional que predisposi a una relació empàtica, de prudència i de respecte. Facilitant la fluïdesa comunicativa, s'exploren les preocupacions i es reconeixen els canvis. Canvis que s'experimenten a nivell físic,  emocional, social i espiritual, que activen sentiments de fragilitat i de patiment inherents a la condició humana,  amb l'objectiu de potenciar els propis recursos i facilitar l'ajustament emocional. 
 
Teniu més informació sobre el Programa d’Atenció Integral a persones amb malalties avançades de l’Obra social “la Caixa” al nostre web.

Departament de Psicologia 
de la Fundació Miquel Valls (Programa EAPS-FMQV)

 

NEWSLETTER 

Subscriu-te i rep mensualment tota la informació sobre la Fundació Miquel Valls

Subscriure'm