Si tinc dificultats per realitzar algunes de les activitats bàsiques de la vida diària... què faig?

En el moment en el que tenim alguna dificultat per realitzar algunes de les activitats bàsiques de la vida diària a causa d’alguna malaltia, podem sol·licitar al grau de discapacitat.

Normativa Reguladora: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/legislacio/02legislacio_de_referencia_per_ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/normativa_regualcio_valoracio/

 


A qui va dirigit?
El grau de discapacitat està adreçat a totes aquelles persones que bé per naixement, malaltia adquirida o discapacitat psíquica, física i/o sensorial, tenen dificultats per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

Totes les sol·licituds de reconeixement o revisió de grau de discapacitat han d’anar acompanyades d’un informe mèdic el qual verifiqui el diagnòstic.

Aquelles persones que tenen reconegut per la Seguretat Social una pensió d’incapacitat permanent en grau total, absoluta o de gran invalidesa, o bé una pensió de Classes Passives per Jubilació, tenen immediatament reconegut un 33%de discapacitat. El document vàlid que ho acredita és la resolució de l’INSS o de les Classes passives.


On es realitza la valoració?
La valoració de la discapacitat es realitza al Centre d’Atenció a la Discapacitat (CAD), format per un equip de professionals mèdic, psicològic i treball social fent una valoració psicosocial. La valoració i qualificació del grau de discapacitat es representa en forma de percentatge (%) tenint en compte el diagnòstic de l’informe mèdic presentat, i la valoració realitzada pel tribunal. La resolució es farà arribar a la persona beneficiaria per correu ordinari.
 
  
Beneficis:
 • A partir del 33%  de discapacitat
  • Desgravació en IRPF (declaració de la renta).(1)
  • Exempció de l'impost de primera matriculació (13%) definitiva dels vehicles automòbils matriculats a nom de persones amb disminució (oficialment reconeguda).(1)
  • Exempció de l'impost de circulació en els vehicles conduïts per la persona amb discapacitat i que no superin els 14 o 17CV de potència fiscal, segons el percentatge de discapacitat.(1)
  • Reducció de l'impost de successions. (2)
  • Targeta de transport públic:
   • Targeta Rosa. Segons l’ajuntament posa a disposició de l’usuari poder viatjar en transport públic de manera gratuïta o amb un cost reduït. Aquesta targeta esta gestionada per cada ajuntament i els seus beneficis també, ja que és possible obtenir descomptes en altres establiments adherits.
   • Targeta FFCC. Aquesta targeta esta gestionada per la Generalitat de Catalunya, i dóna accés a poder viatjar de forma gratuïta o a cost reduït a la persona beneficiaria per l’àrea metropolitana de Barcelona.
  • Avantatges laborals:
   • Informació de l’Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO) o Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD)
  • Reducció en altres impostos municipals (segons ajuntament).
  • Accés al Programa d’Ajudes d’Atenció Social per a l’adaptació de l’habitatge, ajudes tècniques, adquisició i adaptació de vehicles (Ajudes PUA).
  • Accés al Subsidi de mobilitat de la Llei d’Integració Social de Minusvàlids (LISMI).
 
 • A partir del 65% de discapacitat
  • Accés a la targeta daurada de Renfe, el qual permet a la persona beneficiaria viatjar amb tots els serveis de Renfe amb preu reduït.
  • Accés a una pensió no contributiva per invalidesa (PNC). (3)
  • Accés al complement per a titulars de pensió no contributiva que viuen en un habitatge de lloguer. (3)
  • Accés a una prestació complementària per a les persones pensionistes de la modalitat no contributiva. (3)
  • Accés a una prestació per fill a càrrec (PFC).
 
 • A partir del 75% de discapacitat i que necessiten l’ajuda d’una 3ª persona
  • Accés al complement PNC o bé al complement de prestació per fill a càrrec. (s’ha de escollir una o un altre, per que son incompatible entre elles)
 
 • Si supera el barem de mobilitat
  • Deducció de l’IVA en la compra d’un vehicle.
  • Accés a la targeta d’aparcament bé per conductor/no conductor.
  • Accés al Gual a la vorera.
  • Accés a la targeta blanca (taxi) només per Barcelona.

Cal tenir en compte que els beneficis que s’exposen per l’obtenció d’un grau de discapacitat, alguns són d’àmbit autonòmic i totes aquelles persones beneficiaries hi podran accedir segons barem, i altres són d’àmbit municipal, i cal tenir en compte que únicament  podran accedir les persones empadronades en el municipi corresponent.

Les treballadores socials de la Fundació Miquel Valls faciliten i donen suport en la tramitació del grau o revisió de la discapacitat i als seus beneficis.

Per més informació sobre els recursos i presentacions es poden dirigir a Serveis Socials d’Atenció Primària o de l’Àrea Bàsica de Salut on se’ls podrà facilitar una informació més personalitzada.


On es presenten les sol·licituds?
 • Oficina de Benestar Social i Família (OBSF).
 • Centre d’Atenció al Discapacitat (CAD) de zona
 
 1. Adreçar-se a la Delegació d’Hisenda corresponent al domicili 901 33 55 33 www.aeat.cat
 2. Departament d’Economia 935671200 www.e-tributs.cat
 3. Informació: Oficina de Benestar Social i Família o CAD
Bibliografia: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici/index.html

 

Departament de Treball Social de la Fundació Miquel Valls
 

NEWSLETTER 

Subscriu-te i rep mensualment tota la informació sobre la Fundació Miquel Valls

Subscriure'm