Beques Jack Van den Hoek

Aquestes beques neixen gràcies a la iniciativa de l’empresa privada Cargill i la seva xarxa de voluntariat Cargill Cares i concretament a través de Cargill Cares Spain. Molts treballadors de Cargill varen conèixer de prop l’ELA a través d’un company seu, el Sr. Jack Van den Hoek, el qual vàrem atendre des de la Fundació l’any 2011. En homenatge al seu company i també amb solidaritat per la resta de persones i famílies afectades per aquesta greu malaltia, Cargill, conjuntament amb la Fundació Miquel Valls, decideix l’any 2012 crear les Beques Jack Van den Hoek.

L’objectiu de les Beques Jack Van den Hoek és fer front al cost econòmic de totes les accions que la Fundació Miquel Valls ofereix a les famílies afectades d’ELA, prioritzant les famílies amb recursos econòmics i socials més limitats.

Degut a les dificultats econòmiques actuals, que han comportat una disminució molt important en els ajuts i subvencions rebudes, la Fundació Miquel Valls no podia fer front als costos de les activitats desenvolupades i s’ha vist obligada a demanar a totes les famílies ateses que col·laborin amb una quota mensual, amb la qual contribueixen a fer front a part del cost de totes les activitats que realitza la Fundació Miquel Valls a benefici de les persones afectades d’ELA i famílies. La situació actual, però, és molt complicada per tothom i hi ha famílies que es troben en una situació econòmica molt greu i no poden fer front a aquesta quota. Aquestes famílies, després de sol·licitar la beca i de la valoració per part del Patronat de la Fundació, queden exemptes del pagament de la quota i poden participar de totes les activitats oferides en igualtat de condicions que la resta de famílies ateses per l’entitat. La voluntat primera de la Fundació Miquel Valls és no deixar cap família sense atenció i poder continuar desenvolupant les finalitats estatutàries de l’entitat:
  • Atenció Domiciliària Multidisciplinar.
  • Participació de la Unitat Especialitzada d’ELA de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
  • Grups de Suport dirigits a familiars.
  • Foment i suport a la investigació de la malaltia.
  • Defensa dels drets de les persones afectades.
  • Coordinació amb la resta de recursos i professionals de la xarxa pública i privada que també atenen als afectats.
  • Difusió de la malaltia.
Des de la Fundació Miquel Valls volem fer arribar el nostre agraïment més sincer a Cargill, especialment a l’equip de Cargill Cares Spain, i a la família d’en Jack.

Si vosaltres també voleu sumar esforços per lluitar contra l’ELA i ajudar a les persones afectades per aquesta malaltia i a les seves famílies, podeu fer la vostra aportació aquí.

Cargill:

Cargill és una empresa privada que comercialitza, processa i distribueix aliments i productes agraris, industrials i financers per tot el món. Fou fundada l’any 1865 als Estats Units i actualment opera a 65 països. Està present a la Península Ibèrica des del 1960, on actualment hi té uns 1000 treballadors. Cargill és una empresa compromesa amb les persones i s’implica en els principals desafiaments econòmics, mediambientals i socials dels llocs on és present com a empresa.

A tal efecte, l’empresa compta amb una xarxa de més de 300 consells de voluntariat (Cargill Cares) arreu del món. Cargill Cares està format per treballadors i ex-treballadors que tenen per objectiu implementar activitats estratègiques de desenvolupament per les comunitats locals. Des dels seus inicis, ara fa 10 anys, han sigut moltes les institucions i organitzacions que han rebut i reben l’ajuda, col·laboració, donacions, etc. per part dels voluntaris de Cargill.

En aquest sentit, Cargill Cares Spain va iniciar l’any 2011 les seves accions de suport a la Fundació Miquel Valls: IV Caminada Solidària Cargill (any 2011); Camino de Santiago contra l'ELA (any 2012), ambdues accions amb un ampli seguiment, suposant un suport molt important a les activitats de la Fundació.

Més informació:

www.cargill.es
Facebook de Cargill Cares Spain 

NEWSLETTER 

Subscriu-te i rep mensualment tota la informació sobre la Fundació Miquel Valls

Subscriure'm