Notícies

Titular notícies

CONVOCATÒRIA PER LA DESIGNACIÓ D’UNITATS D’EXPERTESA CLÍNICA(UEC) EN MALALTIES MINORITÀRIES, ENTRE ELLES DE MALALTIES NEUROMUSCULARS COM L’ELA.

Divendres 22 Novembre 2019


Aquest any 2019 el Servei Català de la Salut ha convocat la designació d’Unitats d’Expertesa Clínica (UEC) en Malalties Neuromusculars.  La funció principal de les UEC és fer el diagnòstic clínic i el pla d’atenció, que inclou l’estratègia terapèutica i de seguiment de la persona afectada d’una Malaltia minoritària. Aquest reconeixement es dona quan un equip compleix una sèrie de criteris com a Unitat Funcional amb experiència i coneixement en l’atenció d’una malaltia o grup relacionat d’aquestes.
 

La valoració per a la designació de les d’Unitats d’Expertesa Clínica (UEC) la porta a terme la Comissió de Valoració Tècnica (CVT) de malalties minoritàries (MM), amb el suport de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

Que es designin Unitats d’aquestes característiques en malalties neuromusculars, com és l’ELA i altres malalties de motoneurona, i a diferents hospitals i centres de referència, farà que millori l’atenció als afectats d’ELA ja que aquestes Unitats garanteixen l’expertesa i la qualitat de les seves tasques.

Les UEC actuen de líder en la xarxa d'atenció d'una MM o grup temàtic d'MM en el seu àmbit de referència en la comunitat/territori, i facilita el procés de transferència del coneixement, de la innovació i de l'accessibilitat als protocols clínics als hospitals de referència territorial i als professionals de la xarxa d’atenció especialitzada i d'atenció primària. Les diferents unitats designades formen la xarxa d’UEC (XUEC) en cada una de la malaltia minoritària o grup de malalties minoritàries en la que són referents.
 
Els criteris generals que la Comissió de Valoració Tècnica té en compte per nomenar UEC a un grup especialitzat en una malaltia o malalties relacionades, entre d’altres criteris, és que es demostri coneixement i experiència, a través del volum d'activitat assistencial, de derivacions i segones opinions, publicacions científiques, professionals experts, activitats de formació, etc. És necessari per ser designat que sigui un equip multidisciplinari, per atendre totes les necessitats clíniques, de diagnòstic, terapèutiques, de rehabilitació, pal·liatives, etc. També que hi hagi un pla d’atenció personalitzat i una gestió de casos a la mateixa Unitat per cada pacient, garantint així que estan cobertes totes les necessitats. I finalment és indispensable que es coordini amb tots els recursos possibles i altres centres assistencials, com també que sigui un referent en la difusió del coneixement en investigació i en un registre poblacional relacionat amb la malaltia o malalties minoritàries en que es designa expertesa.

Algunes de les Unitats d’Expertesa Clínica ja s’han anat designant durant els anteriors anys, com les malalties renals o les metabòliques hereditàries, en els pròxims mesos es designaran les UEC de Malalties immunitàries en l’àrea d’immunodeficiències primàries i també les UEC de Malalties Neuromusculars, en que s’inclou l’ELA.

Des de la Fundació Miquel Valls us informarem de quines Unitats Funcionals dels diferents hospitals i centres assistencials de Catalunya  han estat designats amb aquesta distinció d’expertesa.

Teniu més informació a la web del CatSalut aquí: https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/unitats-expertesa-clinica-malalties-minoritaries-UEC/

 

Últimes Notícies

NEWSLETTER 

Subscriu-te i rep mensualment tota la informació sobre la Fundació Miquel Valls

Subscriure'm