unitats multidisciplinars d'ELA

A Catalunya hi ha diferents centres hospitalaris que atenen la malaltia i que ho fan dins les Unitats Multidisciplinàries d’ELA.
 
L’atenció a l’ELA requereix un equip multidisciplinari que doni resposta a les diferents problemàtiques que provoca la malaltia. Algunes d’aquestes Unitats d’ELA – formades en general per neuròlegs, pneumòlegs, fisioterapeutes especialitzats en l’àrea respiratòria, endocrinòlegs, dietistes, metges rehabilitadors, infermeres i administratius - s’han vist complementades amb una treballadora social, una psicòloga i una terapeuta ocupacional de la Fundació, les quals aporten:
  • El suport a l’equip mèdic en l’atenció a les persones afectades en les diferents visites que realitzen a l’hospital, aportant la nostra vessant més humana i social.
  • El suport emocional als afectats i als seus familiars, en el difícil moment del diagnòstic i en el seu posterior seguiment.
  • La informació als nous casos sobre la tasca que desenvolupem des de la Fundació i els serveis que oferim.
  • La coordinació de les agendes dels professionals sanitaris per tal que els malalts es puguin visitar el mateix dia amb tots els especialistes, evitant els desplaçaments innecessaris i les esperes incòmodes.
  • L’enllaç entre els malalts i els diferents especialistes, fent un seguiment de l’estat dels malalts i transmetent la informació a l’equip mèdic.
  • La comunicació de les necessitats generals dels afectats pel que fa a l’atenció mèdica rebuda.
  • La coordinació de les reunions de l’equip de la Unitat.
Des de gener de 2010, els professionals de la Fundació Miquel Valls són part de l’Equip d’Atenció Multidisciplinari d’ELA de l’Hospital Universitari de Bellvitge. Així mateix des de l’any 2015 professionals de la Fundació també s’han sumat als equips multidisciplinaris de les Unitats d’ELA de l’Hospital del Mar i l’Hospital de Sant Pau formant una atenció directa medico-social integral.

 
Equip de la unitat multidisciplinar d'ELA de l'Hospital Universitari de Bellvitge.Equip de la unitat multidisciplinar d'ELA de l'Hospital del Mar de Barcelona.Equip de la unitat multidisciplinar d'ELA de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona.
 

nova newsletter